KÄYTTÖEHDOT

RAVINTOLA TASTE OF THAILAND (TASTE OF THAILAND OY:N) VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Taste of Thailand Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivustoihin.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Taste of Thailand oy. Postiosoite: Taste of Thailand oy, Merivalkama 2, 02320 Espoo, y-tunnus: 2870107-9. Käyntiosoite: Merivalkama 2, 02320 Espoo. Puhelin: 050 - 520 6370

Taste of Thailand Oy antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Taste of Thailand Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Taste of Thailand Oy:lle.

Uutisten, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Taste of Thailand Oy:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia, tai lakkauttaa palvelun. Taste of Thailand Oy :llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

VASTUUT

Taste of Thailand Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Taste of Thailand Oy ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. Taste of Thailand Oy:n www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Taste of Thailand Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta on mahdollisesti linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

HENKILÖTIEDOT

Taste of Thailand Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyydensuojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Taste of Thailand Oy:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Taste of Thailand Oy tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Taste of Thailand Oy:ltä.

Taste of Thailand Oy voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Taste of Thailand Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Tilaamalla tasteofthailand.fi/onlinetilaus-palvelusta asiakas on lukenut ja hyväksynyt verkkokaupan rekisteriselosteen. Tilaamalla palvelusta asiakas rekisteröidään palvelun asiakkaaksi.

SÄHKÖPOSTI

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Taste of Thailand Oy:lle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Taste of Thailand Oy:llä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Taste of Thailand Oy ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Taste of Thailand Oy:n www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

VERKKOKAUPPA

TOIMITUSAIKA

Tilauksen toimitusaika määräytyy toimittavan ravintolan ilmoittamien toimitusaikojen mukaan. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan aina tilausta tehdessä.

TILAUSVAHVISTUS

Vastaanotettuamme tilauksen lähetämme tilausvahvistuksen sähköpostiviestillä, joka on hyvä säästää siihen asti kunnes tilaus on saapunut. On ensiarvoisen tärkeää, että ilmoitetut yhteystiedot ovat oikeat, jotta vahvistukset saadaan toimitettua perille.

MAKSUVAIHTOEHDOT

Tilaukset maksetaan joko etukäteen maksukortin Credit- tai Debit-maksuominaisuudellas Stripe maksuvälittäjän maksuosiossa tai toimituksen yhteydessä lähetille . Maksun jälkeen tilaus siirtyy valmistukseen ravintolaan. Maksuvälineinä hyväksymme yleisimmät maksukortit (Visa, Visa Electron, american express ja Mastercard ).

 

ASIAKASTIETOJEN TALLENNUS

Tilaajan tiedot tallennetaan Taste of Thailand Oy:n asiakasrekisteriin.

 

REKLAMAATIO

Jos toimituksessa tai tuotteessa on vikaa, ota yhteyttä . Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan myös tilauksen valmistavan ja toimittavan ravintolan tiedot. Toimitusaikaan sekä tuotteeseen liittyvissä reklamaatioissa tai kysymyksissä ota yhteys suoraan toimittavaan ravintolaan nopeuttaaksesi tiedonkulkua.